O Projektu

Projekat #ŽeneBiH nastao je u martu 2018. godine kao dio inicijative obilježavanja Mjeseca ženske historije (#WomensHistoryMonth). Tokom marta se širom svijeta na različite načine obilježava borba za rodnu ravnopravnost, te se slave žene koje su oblikovale žensku historiju i učestvovale u stvaranju boljeg svijeta za žene. U sklopu projekta #ŽeneBiH, Mjesec ženske historije obilježile smo tako što smo svakog dana marta na društvenim mrežama dijelile vizuale i kratke biografije o značajnim bh. ženama koje su dale veliki doprinos rodnoj jednakosti i ženskim pravima. Žene koje su mijenjale historiju BiH svakodnevno padaju u zaborav. Njihova imena nemoguće je pronaći u školskim udžbenicima, dokazi o njihovom postojanju se gube i u savremenoj kulturi, a njihova imena ne nose ni gradski trgovi ni ulice.

Nakon završetka mini kampanje #ŽeneBiH u martu, projekat smo odlučile proširiti izdavanjem knjige #ŽeneBiH. Knjiga će sadržavati biografije i ilustracije 50-ak bh. žena koje su kroz historiju Bosne i Hercegovine razbijale stereotipe, unapređivale prava žena i zalagale se za emancipaciju. Ono što nas je “gurnulo” u odluku da napravimo knjigu su bile pozitivne reakcije na vizuale i priče o bh. ženama. Vidjele smo da ljudi žele znati više o njima i da postoji potreba za tim znanjem. Na kampanji za društvene mreže smo radile volonterski, ali za malo ozbiljniji korak, kao što je knjiga, bit će nam potrebna finansijska sredstva. Trenutno smo u intenzivnim pripremama za crowdfunding kampanju kojom ćemo nastojati obezbijediti sredstva za realizaciju projekta, te se nadamo da ćete nas podržati bilo doniranjem novca ili podrškom dijeljenjem informacija o kampanji putem svojih profila na društvenim mrežama.

Projekat #ŽeneBiH vode Amila Hrustić Batovanja, Masha Durkalić i Hatidža Gušić.