N1: “Žene BiH” u Umjetničkoj galeriji BiH

Tri uspje?ne mlade ?ene pokrenule su volonterski projekat ?ene BiH, kako bi podsjetile na zna?ajne ?ene iz bh. historije koje su zaboravljene ili zanemarene u moderno vrijeme. Za godinu dana, izdale su knjigu a sutra se otvara i izlo?ba ilustracija iz knjige i to u Umjetni?koj galeriji BiH. Ma?a Durkali?, Hatid?a Gu?i? i Amila Hrusti?-Batovanja bile su go??e Novog dana.