WDR: Žene BiH – knjiga i izložba ilustracija

COSMO bosanski/hrvatski/srpski - Dobro istra?ene i pouzdane informacije iz N(j)ema?ke i zemalja regije. Jedan dan, jedna tema, zanimljivi gosti, korisni sav(j)eti i jo? mnogo toga vi?e. Uz Cosmo B/H/S upoznaj bolje N(j)ema?ku!