Zamisli.ba: Iz projekta Žene BiH možemo učiti kako se pristupa historiji

Kako je moguće da jedna zvanična moderna historiografija ne pamti žene? A bilo ih je. I ne samo žene. Kako je uopšte moguće da je historija jednog kulturnog i geografskog miljea tako homogena, jednolična, jednodimenzionalna? Kakva su to društva koja rekonstruišu i njeguju takvu historiju? Jesu li to su ista ona društva koja promovišu entnonacionalnu…