Enida Delimustafić: Vildana Selimbegović je uvijek informirala javnost o istini, promovirajući tako novinarske vrijednosti

Enida Delimustafić je vizuelna umjetnica i dizajnerica iz Olova koja je diplomirala slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Trenutno na istoj akademiji radi na magistarskoj tezi na Odsjeku za produkt dizajn. U slobodnom umjetničkom radu koristi klasične i digitalne medije, kao i filozofsku, duhovnu i ezoteričnu literaturu. Kreatorica je brenda Eye Contact. Za knjigu #ŽeneBiH Enida je ilustrirala novinarku Vildanu Selimbegović, urednicu dnevnog lista Oslobođenje, te nekadašnju dugogodišnju urednicu sedmičnika Dani, prvu ženu koja je bila  glavna i odgovorna urednica medija u savremenoj historiji BiH. Enida je zahvaljujući projektu #ŽeneBiH prvi put saznala za lik i djelo Vildane Selimbegović. „Rekla bih da projekt od samog početka uspješno postiže svoj cilj, jer nas osvještava o snažnim i uspješnim ženama koje su promijenile historiju BiH“, kaže Enida. U nastavku pročitajte kratki razgovor sa Enidom o procesu rada na ilustraciji Vildane Selimbegović za knjigu #ŽeneBiH.

Možeš li opisati proces ilustriranja? Da li si odmah imala viziju kako da prikažeš Vildanu? Da li si imala neke poteškoće u procesu?
Tim koji stoji iza projekta #ŽeneBiH zaslužan je za uspješnu realizaciju mog zadatka. Njihove odlične komunikacijske i istraživačke sposobnosti omogućile su mi dovoljno podataka i smjernica, tako da nije bilo mjesta poteškoćama u procesu nastajanja ilustracije. Sam proces ilustriranja sastojao se od istraživačkog dijela, tokom kojeg sam imala priliku da se putem članaka, intervjua i fotografija informišem o Vildani Selimbegović. Sljedeći korak bilo je skiciranje portreta sa karakternim osobinama te odabir vizualnih elemenata koji će sugerisati u kojoj oblasti Vildana djeluje. Uslijedili su skeniranje i digitalizacija, podešavanje formata, i već smo imale gotov rezultat.

U toku svog rada Vildana Selimbegović je nastojala da prikaže istinu, ne birajući političke niti etničke strane. To i jeste njena najjača karakterna crta i odlučujući faktor u profesiji u kojoj djeluje.

Kako bi ukratko nekome opisala ženu koju si ilustrirala? Šta je to što misliš da bi svi/e trebali/e znati o njoj?
Vildana Selimbegović istaknuta jebh. novinarka, glavna i odgovorna urednica Oslobođenja i predsjednica skupštine Vijeća za štampu BiH. Najenergičniju i najhrabriju tačku u njenoj karijeri predstavlja dugogodišnji urednički angažman u magazinu Dani. Osim borbe protiv bolesti društva, korupcije, nepotizma, žute štampe i okeana informacija koje se danas prodaju kao istinite, Vildana Selimbegović je uvijek birala stranu žrtava, informirajući populaciju o istini, promovirajući ljudske i novinarske vrijednosti.

Da li si u ovoj ilustraciji napravila nešto što do sada nisi?
Obzirom da se u umjetničkom radu nisam dugo bavila figuracijom, već sam je zamijenila apstrakcijom i minimalizmom, slikanje portreta bilo je novi-stari izazov.

Vildana Selimbegović

Ko je/su žena/žene iz BiH koja/e tebe najviše inspiriše/u i koju/e cijeniš?
Žena koju najviše cijenim i koja me najviše inspiriše je moja majka.

Kako bi opisala vlastiti stil i šta je to na što si fokusirana u svojoj ilustraciji?
Stil koji primjenjujem prilikom crtanja/slikanja portreta je nepogrešiva sloboda, igra i suma linija, koju sam preuzela od svojih profesora. Ono na što sam fokusirana odnosi se kako na stvaranje bilo kojeg vizualnog umjetničkog djela, tako i na najjednostavnije svakodnevne operacije – uživati u procesu.

Enidine radove možete pogledati na njenim profilima na platformama BehanceInstagram i Saatchi Art.